คดีการฟ้องร้องในหลัก 600 ล้านปอนด์ จากการโดนเอาเปรียบของลูกค้าสูงวัย

คดีการฟ้องร้องในหลัก 600 ล้านปอนด์ จากการโดนเอาเปรียบของลูกค้าสูงวัย

เหตุเกิดจากการที่ BT ค่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต กลุ่มลูกค้าผู้สูงวัยแห่งหนึ่งภายในประเทศอังกฤษได้มีการ ที่ได้มีการตรวจสอบนั้นกลับพบว่ากลับถูกเอาเปรียบในเรื่องของการใช้งานโทรศัพท์ที่ได้เป็นฐานลูกค้าประจำ แต่กลับโดยนเรียกเก็บค่าใช้บริการที่เกินกว่าตัวเองและมีผู้เสียหายมากกว่า 2.3 ล้านราย ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เอง ทาง BT ได้ถูกฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายโดยรวมเป็นมูลค่า 600 ล้านปอนด์ โดยคำนวนค่าเฉลี่ยจากลูกค้าทั้งหมดคนละ 500 ปอนด์

การบอกกล่าวการให้บริการที่ใส่ใจผู้สูงวัยในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ภายในบ้าน หลักจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นมานี้เอง จากการฟ้องร้องต่อศาลอุทรณ์ ได้ฟ้องร้องในเรื่องของการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม จากกรณีเหตุการณ์ลูกค้าที่ได้ซื้อบริการติดตั้งโทรศัพท์นั้นโดยส่วนใหญ่จะไม่มีการติดอินเทอร์เน็ตเอาไว้ภายในตัวบ้าน ด้วยรูปแบบคดีดังกล่าวที่ได้เกิดขึ้นนี้เองทำให้การสร้างรายได้ของ BT ที่ได้มีการเพิ่มค่าบริการค่าเช่าสายของอินเทอร์เน็ตจาก 25% และพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับ 28 – 41%

ด้วยรูปแบบการให้บริการที่ได้บอกต่อลูกค้าโดยมูลค่าของตัวสินค้านั้นไม่ดี จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าบริการเพิ่มเข้ามา ทำให้การถกเถียงในเหตุการณ์ดังกล่าวต่อชั้นศาลที่เกิดขึ้นมานี้เองกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจาก BT ที่ไม่ได้มีส่วนรู้เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของลูกค้าขาประจำเหล่านั้น และเจ้าของหมายเลขหรือการติดตั้งที่เกิดขึ้นมานั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงอายุในวัยสูงวัยที่จะมีการโดนโก่งราคาของการติดตั้งและการใช้บริการที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จากรูปแบบการใช้ที่ได้ใช้เพียงโทรศัพท์ภายในบ้านเพียงอย่างเดียว ทำให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนำไปสู่การฟ้องร้องที่มีการปรับเงินชดเชยให้กับลูกค้าที่ใช้บริการในกลุ่มเหล่านั้นเป็นจำนวเงิน 600 ล้านปอนด์

ดังนั้นแล้วรูปคดีของ BT จึงกลายเป็นปัญหาดังกล่าว จากผู้ที่กล่าวคนหนึ่งว่าสำหรับลูกค้ากลุ่มที่โดนโก่งราคาในการใช้บริการนี้เองโดยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป ทำให้การรับรู้บางอย่างเองก็อาจจะไม่ทันและกลายเป็นหลงกลเล่ห์กลดังกล่าวได้