ชั้นวางสินค้า Selective Racking System โครงสร้างออกแบบให้มีความแข็งแรง

ชั้นวางสินค้า Selective Racking System โครงสร้างออกแบบให้มีความแข็งแรงชั้นวางสินค้าประเภทเลือกจัดเก็บหรือจัดส่งสินค้าตามที่ต้องการ (SELECTIVE PALLET RACK)เหมาะกับการจัดเก็บสินค้าที่วางเป็น Pallet ง่ายและสะดวกต่อการเลือกจัดเก็บและจัดส่งสินค้า ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลายหรือมีหลายชนิด โครงสร้างออกแบบให้มีความแข็งแรง เหมาะสำหรับการรับน้ำหนักมากๆ สะดวกในการใช้งาน โดยสามารถเลือกตำแหน่งการจัดเก็บและนำสินค้าออกได้ง่าย เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ฯลฯ

โครงสร้างของ ชั้นวางสินค้า Selective Racking System

– เสา ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรง ตามหลักวิศวกรรม สามารถใช้รองรับการจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักและมีจำนวนมากๆได้
– คาน สามารถออกแบบให้รองรับสินค้า ที่มีน้ำหนัก 500 – 1000 กิโลกรัม
– สีที่ใช้เคลือบวัสดุ เป็นสีที่มีคุณภาพ ช่วยในการมองเห็นในที่สูง เพื่อความปลอดภัยในการยกและวางสินค้า

คุณสมบัติที่สำคัญ ชั้นวางสินค้า Selective Racking System

– สามารถปรับเพิ่มหรือลด ระดับความสูงของชั้นวางสินค้าได้ตามที่ต้องการ
– ใช้พื้นที่จากความสูงของคลังสินค้าให้มีประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
– สะดวกต่อการจัดเก็บและเลือก เบิก-จ่ายสินค้า ครั้งละมากๆได้

ชั้นวางสินค้า ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก เกินกว่ากำลังของคนที่จะยกได้ และต้องใช้รถยกช่วยในการเคลื่อนย้าย ลักษณะเด่นของ ชั้นวางสินค้า Selective rack คือ มีความแข็งแรงทนทาน ปกติจะจัดเก็บสินค้าที่วางบนพาเลท และจัดเก็บในแนวสูงได้ถึง 10 เมตร หรือมากกว่านั้น สามารถดัดแปลงเพื่อจัดเก็บสินค้าเป็น Long Span Shelf รับน้ำหนักได้ 500 – 2,000 กิโลกรัม/ระดับชั้น และยังสามารถดัดแปลงเป็น Mezzanine floor เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการจัดเก็บภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบที่รอการขนถ่าย